Tận tâm vì sự an toàn của bạn

           Nhượng Quyền Thương Hiệu

                         HOLINE

      0904.472.223 - Mr. Kim     (Hàn Quốc)

      0933.645.646 - Mr. Quang  (Việt Nam) 

Cơ Cấu Quản Lý Điều Hành

Cơ Cấu Quản Lý Điều Hành


 
PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH LỰC LƯỢNG BẢO VỆ 
 
giới thiệu công ty bảo vệ
 
 

I. NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG PHÒNG
– Quản lý toàn bộ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ của Công ty.
– Lập phương án bảo vệ; Điều phối, chuyển đổi nhân viên tới các mục tiêu.
– Giải trình những thắc mắc của cơ quan chủ quản về công tác bảo vệ.
– Kết hợp với các phòng ban để thực hiện những hợp đồng đã ký kết.
– Kết hợp với phòng nhân sự về công tác tuyển dụng, xử lý nhân viên vi phạm.
II. NHIỆM VỤ CỦA CƠ ĐỘNG
1. Đội giám sát
– Giữ vai trò là trợ lý đắc lực của Trưởng phòng bảo vệ. Giám sát chặt chẽ công việc của các chỉ huy khu vực, các tổ trưởng, ca trưởng ở mục tiêu.
– Kiểm tra thực tế các nhân viên làm việc về tác phong, điều lệnh, công việc,…
– Báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng về công tác giám sát, văn bản nhân viên vi phạm và các hoạt động khác tại các mục tiêu.
2. Đội cơ động
– Trợ lý đắc lực cho phòng bảo vệ; Thường xuyên kiểm tra các mục tiêu.
– Kiểm tra tác phong, điều lệnh, công việc cụ thể tại các mục tiêu; Kiểm tra nhân viên thực hiện theo phương pháp bảo vệ và chấp hành nội quy Công ty.
– Báo cáo các trường hợp nhân viên vi phạm về Trưởng phòng bảo vệ.
III. NHIỆM VỤ CỦA CHỈ HUY KHU VỰC
– Trợ lý đắc lực cho phòng bảo vệ.
– Quản lý toàn bộ nhân viên dưới quyền; Nắm bắt được mọi hoạt động của các mục tiêu.
– Xử lý các sự cố xảy ra; Đề xuất chuyển đổi nhân viên trong khu vực.
– Báo cáo tình hình công việc tại các mục tiêu về phòng bảo vệ.
IV. NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI TRƯỞNG
– Quản lý ca trưởng, nhân viên trong đội; Lập bảng hướng dẫn công việc cụ thể tại mục tiêu.
– Trợ lý đắc lực cho Chỉ huy khu vực; Cắt lịch trực, phân công ca trực cho đội.
– Nhận những thông báo từ Phòng bảo vệ và đơn vị chủ quản.
– Báo cáo công tác hàng tuần về Chỉ huy khu vực.
V. NHIỆM VỤ CỦA CA TRƯỞNG
– Trực tiếp làm việc tại mục tiêu; Chịu trách nhiệm về ca trực của mình.
– Trợ lý đắc lực cho Đội trưởng; Quản lý, điều phối nhân viên trong ca trực.
– Báo cáo tình hình mực tiêu trong ca trực cho Đội trưởng.
VI. NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN
– Chịu sự điều hành, phân công của Đội trưởng, Ca trưởng.
– Chấp hành nội quy công ty, lệnh điều động của phòng bảo vệ, thực hiện nhiệm vụ và phương án bảo vệ theo bảng hướng dẫn cụ thể công việc.

Hồ sơ
THÀNH TÍCH & GIẢI THƯỞNG

0933.645.646
Mạng lưới chi nhánh
Mẫu đồng phục
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Trong ngày:8
  • Hôm qua:33
  • Trong tuần: 171
  • Trong tháng: 669
  • Đã online: 38929
TIN TỨC - SỰ KIỆN